Jobbe i Eika

Jobbe i Eika

Vi er flere hundre pålitelige, engasjerte og modige lagspillere som brenner for å løse mange ulike oppgaver innen nyutvikling av teknologi, produkter og tjenester. Sammen er vi med og sikrer sterke og omsorgsfulle lokalbanker. Vi er stadig på jakt etter kloke hoder og gode lagspillere. Noe for deg?

Workshop i et møterom med mennesker av ulik etnisitet og funksjonsevne

Mangfold i Eika

Mangfold og likestilling er en basis for bærekraftig utvikling, og vi trenger vi et godt og sammensatt Eika-lag for å sikre innovasjonskraft i årene som kommer. 
Ansatte som prater sammen

Visjon, verdier og lederprinsinsipper

Vi er Ett Eika - med pålitelige, engasjerte og modige lagspillere.  

Les mer om dette og våre lederprinsipper.

 

 

Syklister

Eika på fritiden

Gjennom Eika Pustepause og Eika Bedriftsidrettslag får du mulighet til å delta på en rekke ulike kulturtilbud, trening og sosiale aktiviteter. Alt basert på ønsker og initiativ fra medarbeidere.

Vi har også firmaleilighet i Marbella (Spania).