Visjon og hensikt

Eika Gruppens visjon er å styrke lokalbanken. Visjonen springer ut en hensikt om å sikre sterke og omsorgsfulle lokalbanker som kan være en drivkraft for vekst og utvikling, for kunden og lokalsamfunnet. Eika Gruppens bidrag til bankene er tilgang til nødvendige og verdiøkende produkter, tjenester og stordriftsfordeler. Samarbeid bidrar i sum til å styrke bankenes konkurransekraft og markedsposisjon. 

 

Verdier

Eika sine verdier skal bidra til langsiktig måloppnåelse ved å legge tydelige føringer for beslutninger og bedriftskultur: vi er Ett Eika – med pålitelige, engasjerte og modige lagspillere.

  • Pålitelig - Vi står ved kundene, lokalbankene og lokalsamfunnets side. Vi er omsorgsfulle, langsiktige og til å stole på. Vi tar samfunnsansvar, fremmer bærekraft og står fast ved vår hensikt. Vi leverer samme kvalitet og service hver gang.
  • Engasjert - Vi er stolte lagspillere som bryr oss og spiller hverandre gode. Vi er oppriktig engasjert i lokalsamfunnet og kundenes utvikling, vekst og behov. Vår jobb er å skape gode og helhetlige kundeopplevelser. Gjennom vårt sterke engasjement bidrar vi til å virkeliggjøre planer, mål og muligheter.
  • Modig - Vi har mot til å være oss selv og tryggheten til å si hva vi mener. Vi viser hverandre gjensidig tillit, tør å være annerledes og står for det vi gjør. Vi tør å gjøre prioriteringer som vi tror er riktige, for å skape verdi for kunder og lokalsamfunn.

 

Lederprinsipper 

Våre lederprinsipper - eller leveregler - sikrer god samhandling og samspill på tvers.

  • Jeg viser retning  
  • Jeg kommuniserer målene og motiverer laget frem. Jeg heier på alle som tar ansvar og prøver noe nytt for å bli bedre. Jeg skaper rom for utvikling, gir tydelig støtte og tilbakemeldinger. 
  • Jeg drives av kundeverdi  
  • Jeg setter kundens behov først. Jeg skaper verdier som kan måles. Jeg våger å velge bort for økt gjennomføringskraft. 
  • Jeg dyrker lagspill 
  • Jeg sikrer at vi forstår vårt bidrag og vår rolle i helheten. Jeg deler kunnskap, fremmer mangfold og hjelper andre å lykkes. Jeg søker læring og er nysgjerrig på alt som tar oss videre.