Sommerprogrammet

Sommerprogrammet i Eika, gir studenter mulighet til å teste sin kompetanse på ekte problemstillinger og praktiske oppgaver. I 6-8 uker jobber 8-10 studenter med 2 praktiske utfordringer som de skal løse gjennom sommeren. Hvert av temaene får en konkret problemstilling/oppdrag og støtte fra fagressurser og mentorer i Eika. I tillegg til jobben, skjer det mye sosialt i og utenfor jobb.

Ta en titt på «studentene» på vår Instagramkonto - der får du et innblikk i livet i sommerprogrammet hos oss.

Gjennom programmet blir du kjent med Eika som arbeidsgiver og oppgavene som løses hos oss. Du får testet deg som utvikler og får erfaringer som kan hjelpe deg å ta gode valg når det kommer til spesialisering videre, valg av jobb og arbeidsgiver. Videre blir du kjent med din rolle i en gruppe, og kanskje hva som er viktig for deg i en arbeidshverdag?

Det er i hovedsak 4. og 5. års studenter fra NTNU som får jobb i sommerprogrammet. Flere av de tidligere sommerstudenter jobber nå fast i Eika.

Søknadsprosess

Hver høst kommer vi opp på Karrieredagen på NTNU, på Springbrettet i Bergen og Arena Innlandet. Der holder vi bedriftspresentasjoner og gir mulighet for speedintervju.


Lærebedrift
Er du ufaglært, nysgjerrig og lærevillig? I 2021 ble vi godkjent lærebedrift, og kan med det veilede unge lærlinger til fagbrev.

I Eika setter vi lagspill høyt, noe vi mener gir trygghet i å prøve og feile. Slik skaper vi utvikling. Tar du ansvar, får du ansvar. Og trenger du hjelp, er den like ved din side.

Vil du høre mer om Eika som lærebedrift eller søke læretid hos oss? Ta kontakt med hr@eika.no.

Gjennom å bli lærlingbedrift, tar Eika et aktivt og viktig samfunnsansvar, sier Bent Hansen som er fagansvarlig for lærlinger innen IKT-servicefag. 

Traineeprogram

I samarbeid med Trainee Innlandet gir Traineeprogrammet i Eika deg oppgaver som prosjektleder, prosjektdeltaker, ansvarlig for et område eller utviklingsprosjekt. Arbeidsperiodene blir individuelt tilpasset den enkelte trainee, basert på fagbakgrunn, erfaring og interesseområde.

 
Som trainee jobber du i full stilling, med full lønn over en periode på to år. Traineeperioden består av opptil tre arbeidsperioder i én eller flere av Trainee Innlandets medlemsbedrifter.

Eika har vært medlem siden 2019, gjennom Eika Forsikring på Hamar.

Les mer om traineeprogrammet og legg inn søknad her