Blant tjenestene som leveres er innkjøp, leverandør- og avtaleoppfølging, utvikling og drift av IT og banktjenester, innsikt, dialog, kundeopplevelser og forretningsutvikling. I tillegg bistår vi med fagkunnskap – innen sikkerhet, styring og kontroll, bærekraft, antihvitvask, personvern, bedriftsmarkedet og betalingsløsninger.

Gjennom våre produktselskaper leverer vi konkurransedyktige produkter og tjenester innenfor fire ulike områder; finansiering, forsikring, sparing og eiendomsmegling.