Det mest bærekraftige for både samfunnet, kunden og forsikringsselskapet er å forhindre at skaden oppstår. Derfor har skadeforebyggende arbeid lenge vært i fokus i Eika Forsikring. 

Oppståtte skader er miljøbelastende ettersom det medgår ressurser til å reparere eller erstatte skadene. Dette betyr at skadeforebyggende arbeid bidrar til å redusere klimautslipp. Målet er å gi kundene kunnskap og motivasjon til å forebygge og begrense skader. 

Bærekraft gjør seg gjeldende i flere former i vilkårene til våre forsikringer. Ved for eksempel sikkerhetstiltak som premieres gjennom ulike rabatter ved tegning av forsikring, sikkerhetsforskrifter som forklarer kunden klart hva han/hun skal gjøre for å unngå skader, tilbakebetaling til ungdom som kjører skadefritt, videolege som reduserer behov for transport til og fra legekontor.

Klimarisiko er også en viktig faktor i vårt arbeid fremover. Det forventes blant annet et økt omfang av naturskader som følge av miljø- og klimaendringer. Dette betyr at vi må jobbe kontinuerlig med utvikling av produkter, prising, gjenoppbygging og skadeforebyggende tiltak. Klimaendringer påvirker hvordan vi priser og risikovurderer forsikringsproduktene våre, og vi analyserer kontinuerlig effekter av for eksempel ekstremvær og endring i vår eksponering.

Når skaden er et faktum skal vi være en viktig bidragsyter for at tilbakestilling skjer på den mest miljøvennlige måten. Vi setter derfor krav til at alle våre leverandører vi inngår avtale med skal ha fokus på miljøledelse ved at de skal ha et bevisst forhold til å minimere karbonavtrykk i utførelsen av jobben og at det ansatte jobber under ordnede forhold.

På bilskader stiller vi krav til bruk av resirkulerte bildeler og fokus på reparasjon av bilruter fremfor utbytting der det er mulig. Eika Forsikring er i ferd med å inngå samarbeid med leverandører som nå jobber aktivt for både å tilgjengeliggjøre og kvalitetssikre resirkulerte deler, slik at bruken ikke innebærer ulempe for kundene verken i tid eller kvalitet.

På bygningsskader skal våre utførende partnere prioritere å sannere mest mulig bygningsmaterialer slik at disse kan gjenbrukes, samt velge mest mulig skånsomme gjenoppbyggingsmetoder. Vi benytter oss av fordelingsmodeller som gjør at den mest kompetente leverandøren til den enkelte type skade velges. På den måten sikrer vi god planlegging og gjennomføring av prosjekter, slik at man gjør hensiktsmessige materialvalg, unngår unødvendig transport av materialer og personell.