Eika Forsikring

Eika Forsikring

Et godt etablert forsikringsselskap med over 20 års erfaring, som tilbyr forsikringsløsninger til privatkunder, næringskunder og landbrukskunder.

Fakta om Eika Forsikring

Bærekraftsmål

Slik jobber vi for å oppnå målene i Parisavtalen og FN's bærekraftsmål.

Ledelsen i Eika Forsikring

Kontaktinformasjon

Telefon: 915 03 850
E-postkundesenter@eika.no

Besøksadresse: Parkgata 83, 2317 Hamar
Postadresse: Postboks 332, 2303 Hamar

Organisasjonsnummer: 979 628 684