Samfunnsansvar og bærekraft

Bærekraftsarbeidet i Eika Alliansen bygger på lokalbankenes innsats for lokal bærekraft gjennom mer enn 150 år Lokalbankene ble opprettet for å bidra til økonomisk og sosial bærekraft i sine lokalsamfunn. I vår tid handler bærekraft også om å bidra til å redusere klimaendringer og øke respekten for menneskerettigheter. Eika Alliansen består av selvstendige lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Her kan du lese mer om hvordan hver av disse jobber med bærekraft.