Sparebankenes rolle i lokalsamfunnet

Undersøkelser viser at bankenes tilstedeværelse er viktig for å opprettholde og sikre det lokale næringslivet og arbeidsplasser. Nærheten til kunden skaper personlige relasjoner og et oppriktig engasjement for samfunnet de er en del av. Bankene står ved kundens side.
Personlig rådgiving og tilstedeværelse der kundene er, skiller bankene i Eika fra konkurrentene.

Sparebankene ble opprettet for å bidra til økonomisk og sosial bærekraft i sine lokalsamfunn. I vår tid handler bærekraft også om å bidra til å redusere klimaendringer og øke respekten for menneskerettigheter.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft.

Eika Gruppen styrker lokalbanken

Eika Gruppen AS ble først etablert som et innkjøps- og interessesamarbeid i 1997, og er i dag finanskonsernet i Alliansen.  Konsernets kjernevirksomhet er gode og kostnadseffektive produkt- og tjenesteleveranser til lokalbankene for å sikre en moderne og effektiv bankdrift.