Velkommen til Eika

Velkommen til Eika

Eika er en allianse av selvstendige banker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Eika Gruppen leverer stordriftsfordeler, tjenester og produkter til bankene - og til deg som kunde. Eika ønsker å være en drivkraft for bærekraftig utvikling - for deg og ditt lokalsamfunn.