Reklamasjon ved svindel eller tvist

Har du fått belastet et beløp dobbelt, ikke mottatt vare etter bestilling på internett eller er utsatt for svindel på ditt kredittkort fra Eika Kredittbank kan du be om å få tilbakebetalt beløpet gjennom reklamasjon. Din reklamasjon leverer du ved hjelp av din BankID.

Før du begynner

Hva kan du reklamere på?

Du kan reklamere på transaksjoner fra fysiske forretninger, minibanker eller nettbutikker.

Årsaken til reklamasjonen kan for eksempel være at en vare du har bestilt ikke er levert, at varen ikke er som beskrevet eller at noen har misbrukt kortet ditt. 

Du kan kun reklamere på transaksjoner knyttet til ett kort av gangen. Om du ønsker å reklamere på transaksjoner knyttet til flere kort må du levere en reklamasjon for hvert kortnummer.

Gjør din reklamasjon her