Reklamasjon ved svindel eller tvist

Har du fått belastet et beløp dobbelt, ikke mottatt vare etter bestilling på internett eller er utsatt for svindel på ditt kredittkort kan du be om å få tilbakebetalt beløpet gjennom reklamasjon. Her kan du laste ned, skrive ut og fylle ute egenerklæring dersom du ikke har BankID.

Hva kan du reklamere på?

Du kan reklamere på transaksjoner fra fysiske forretninger, minibanker eller nettbutikker.

Årsaken til reklamasjonen kan for eksempel være at en vare du har bestilt ikke er levert, at varen ikke er som beskrevet eller at noen har misbrukt kortet ditt. 

Du kan kun reklamere på transaksjoner knyttet til ett kort av gangen. Om du ønsker å reklamere på transaksjoner knyttet til flere kort må du levere en reklamasjon for hvert kortnummer.

Reklamasjon ved svindel eller tvist

Har du fått belastet et beløp dobbelt, ikke mottatt vare etter bestilling på internett eller er utsatt for svindel på ditt Visa- eller Mastercard kort kan du be om å få tilbakebetalt beløpet gjennom reklamasjon. Din reklamasjon leverer du ved å fylle ut aktuell egenerklæring ut fra hvilken årsak som ligger bak din reklamasjon. Er du blitt utsatt for svindel eller er kortet ditt stjålet eller misbrukt skal du benytte egenerklæring ved svindel. Er du uenig i beløpet du er blitt belastet, ikke mottatt en vare eller tjeneste eller ikke mottatt penger i en minibank skal du benytte egenerklæring ved tvist.