- Bærekraft er ikke noe nytt for norske lokalbanker. Å sikre økonomisk og sosial bærekraft i norske lokalsamfunn har vært lokalbankenes hovedoppgave siden de ble opprettet fra for mer enn 150 år siden.

 

Bærekraft er selve DNA-et vårt, både i lokalbankene og i Eika Gruppen

 Flere av våre eierbanker har gått foran og signert prinsippene, og det er en selvfølge for meg at vi skal følge opp disse viktige initiativene gjennom vårt arbeid for å styrke lokalbankene i Eika Alliansen, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen. 

- Prinsippene for bærekraftig bankdrift gir oss et nytt verktøy for å ta bærekraftstenkingen inn i en ny tid, i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling og Parisavtalen. Prinsippene utfordrer oss også til å forstå hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss på godt og vondt, være åpne om det og endre arbeidet vårt slik at vi påvirker samfunnet enda mer positivt og mindre negativt, understreker Toft Karlsen.

 

Lokalbankene sikrer økonomisk trygghet, utvikling og livskraftige lokalsamfunn - nå og i fremtiden

Aurskog Sparebank er en av bankene i Eika Alliansen som allerede er medlem av UNEP FI.

- Ved å signere FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet har vi forpliktet oss til å jobbe systematisk med bærekraft og vår påvirkning på samfunnet gjennom blant annet våre produkter og tjenester til privatpersoner og bedriftskunder, så vel som aktiviteter vi støtter opp under i lokalsamfunnet. Vi vet at mange av kundene våre, spesielt de unge, så vel som eiere, investorer og ansatte er opptatt av bærekraft. Vi gratulerer Eika Gruppen og er stolte at vi nå kan trekke dette lasset sammen, sier adm banksjef Evy Ann Hagen i Aurskog Sparebank.  

 

Les også: Topp-plassering for Eika - bankene i Norsk bærekraftsbarometer

 

Dette er UNEP FI - prinsippene for bærekraft som Eika Gruppen har sluttet seg til:

  1. Tilpasning: Banker må tilpasse forretningsstrategien sin slik at den er i samsvar med enkeltmenneskers behov og samfunnets overordnete mål, slik det kommer til uttrykk i FNs mål for bærekraftig utvikling, Parisavtalen og i relevante nasjonale rammeverk.

  2. Påvirkning og målsetting: Banker må kontinuerlig øke sin positive påvirkning og redusere sin negative påvirkning på mennesker, klima og miljø som følge av sine aktiviteter, produkter og tjenester. For å oppnå dette må banker sette og publisere konkrete mål på de områdene som har størst positiv og negativ effekt.

  3. Kunder: Banker må jobbe proaktivt med sine kunder og oppmuntre til bærekraftig virksomhet og muliggjøre aktiviteter som skaper velstand både for nåværende og fremtidige generasjoner.

  4. Interessenter: Banker må proaktivt samarbeide med interessenter for å oppnå samfunnets overordnete mål.

  5. Styring og kultur: For å nå sine mål for ansvarlig og bærekraftig bankdrift, må banker implementere effektive styringsverktøy og en kultur for bærekraftig virksomhet.

  6. Åpenhet og ansvarlighet: Banker må med jevne mellomrom gjennomgå sin individuelle og kollektive implementering av disse prinsippene, og være åpne om og ta ansvar for sin positive og negative påvirkning på samfunnets overordnete mål.