Handelshøyskolen BI, Barcode Intelligence og Norstat står bak målingen som forteller hvor bærekraftige norske bedrifter er, sett fra kundenes ståsted.  5 331 norske forbrukere har deltatt i årets undersøkelse, der de ble bedt om å vurdere bedrifter de er kunder hos på bærekraft. Vurderingen tar for seg økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.

- Dette er fantastiske resultater! Alliansebankene har et unikt og godt utgangspunkt for bærekraftsarbeid, og det gjør godt å se at Eika-kundene stoler på banken i bærekraftsarbeidet, sier konserndirektør for bærekraft i Eika Gruppen, Marianne Groth.

Ideen bak sparebankene er å sikre økonomisk trygghet, utvikling og livskraft i lokalsamfunnet over tid, både for privatpersoner og lokalt næringsliv. Det er det tydelig at kundene er klar over og setter pris på.  

- Motiverende at vi er tilbake på 4. plass totalt sett og beholder 1. plass innen bankbransjen. Dette gjenspeiler det høye engasjementet bankene - og vi sammen - i Eika har når det kommer til bærekraft. Vi skal bli enda bedre i årene fremover, og dette gir en utrolig motivasjon for arbeidet, sier Groth.

Undersøkelsen viser også at bank er en av de bransjene der kundenes oppfatning av bærekraft har en tydelig påvirkning på valgene de gjør som kunder og deres kundelojalitet. Banker som ikke oppfattes som gode på bærekraft vil med andre ord være mindre attraktive for kundene. Det er ingen grunn til å tro at dette blir mindre viktig fremover.

Eika bankenes ambisjon er å være Norges ledende hovedbanker. Det betyr blant annet at vi hjelper privatpersoner og lokale bedrifter å ta gode, bærekraftige valg for egen virksomhet og økonomi – samtidig som vi hjelper kundene med å virkeliggjøre sine planer, mål og muligheter. Bankene bidrar også til lokal bærekraft gjennom de årlige gavetildelingene og Lokalverdi-satsingen. I sum tilfører dette norske lokalsamfunn mer en 200 millioner kroner årlig til allmennyttige formål.  

 

Les mer om Norsk bærekraftbarometer, et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI