Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer i Eika Kreditt som innebærer innføring av følgende andelsklasser i fondet:

Andelsklasse Minste tegningsbeløp Andelseiere Forvaltningsgodtgjørelse
A NOK 50 000 Alle Inntil 0,80 %
B NOK 5 000 000 Alle Inntil 0,60 %
N NOK 50 000 Åpen for andelseiere som tegner gjennom distributører som ikke mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra Eika Kapitalforvaltning. Inntil 0,50 %
I NOK 50 000 000 Alle Inntil 0,40 %
M NOK 250 000 000 Alle Inntil 0,35 %

 

Vedtektsendringene og innføring av andelsklasser medfører ingen endringer i investeringsmandatet eller økte kostnader for eksisterende andelseiere. Vedtektsendringene trer i kraft 12. oktober 2023.

Fondets vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon vil bli oppdatert og tilgjengelige på våre nettsider.

Eika Kapitalforvaltning tar ikke gebyr ved innløsning, og oppfyller derfor verdipapirfondlovens krav om gebyrfri innløsning i forbindelse med vedtektsendringene. 

Har du spørsmål til overnevnte, er du velkommen til å ta kontakt med oss på fond@eika.no