Vi er glade for at du har valgt å beholde pensjonen din på pensjonskonto hos oss, og det er hyggelig å kunne informere om at avkastningsresultatene har vært gode.

Avkastning pensjonsprofiler 2023

Etter et krevende år i 2022, gjorde verdens børser et solid comeback i fjor. Spesielt de store teknologiaksjene i USA ledet an i det som ble et veldig godt børsår. I Norge ble aksjeavkastningen mer som normalt, da både sterk prisstigning med påfølgende rentehevinger, og noe svak utvikling i oljeprisen, var med på å holde Oslo Børs tilbake. 

2023 ble et godt år for alle pensjonsprofilene våre. To av våre mest brukte profiler, Eika Pensjon 55 og Eika Pensjon 100, leverte henholdsvis 11,86 % og 20,62 % avkastning. Det betyr at du som ansatt fikk god realavkastning, selv når prisstigningen har vært høy. Også de to andre profilene, Eika Pensjon 80 og Eika Pensjon 30, leverte gode resultater henholdsvis 16,5 % og 7, 33 % avkastning.

Leder Eika Innskuddspensjon, Magnus Gard

Realavkastning betyr avkastningen på fondssparingen din, justert for prisstigning. "Det er hva man får kjøpt for pensjonspengene den dagen man går ut av arbeidslivet som betyr noe, så positiv realavkastning i alle profilene er vi godt fornøyde med", sier Magnus Gard, leder for Eika Innskuddspensjon.

Å skape høyest mulig avkastning til kundene våre, på en samfunnsansvarlig måte, er den viktigste oppgaven vi har som pensjonsforvalter. 
Resultatene i 2023 bekrefter det historikken viser, nemlig at du får mest pensjon for pengene jo høyere andel av aksjer du har i sparingen din.                                                          - "Samtidig må vi være forberedt på at aksjemarkedet svinger mye år for år, men det er nettopp disse svingningene som gir grunnlag for den langsiktige avkastningen", sier Gard.   

Eika Innskuddspensjon har skapt gode resultater over tid

- "Vi er fornøyde med avkastningen vi har skapt, både på 5 år og 10 års historikk. Samtidig kan vi ikke lene oss på historiske resultater. Derfor jobber forvalterne våre aktivt hver dag med å identifisere investeringene som kan videreføre den gode historikken", fortsetter lederen for Eika Innskuddspensjon.  

Hva kan vi forvente i 2024?

Stig Erik Brekke, Investeringsdirektør renter i Eika Kapitalforvaltning, sier at 2024 tegner til å bli det året hvor prisveksten igjen kommer ned mot sentralbankenes mål på rundt  2 %. De kraftige rentehevingene fra sentralbankene gjennom 2021 og 2022 har dempet presset i økonomiene, og gjennom første halvår i år forventer vi at vi ser den fulle effekten av innstrammingspolitikken.

Stig Erik Brekke

Aksjemarkedet har reagert positivt til at rentetoppen ser ut til å være nådd i denne omgang, og en overgang til en rentepolitikk med rentekutt forventes å kunne gi ytterligere stimulanse til aksjemarkedet. Samtidig vil økte lånekostnader og lavere produktivitetsvekst kunne gi bedriftene en lavere inntjeningsvekst enn det vi har sett de siste 10 årene, noe som vil tilsi at forventingene til avkastningen i aksjemarkedet blir trukket litt ned. Samtidig vil lave arbeidsledigheten gir en trygghet i økonomien til folk flest, og utsiktene til lavere rentekostnader kombinert med en forventet høy lønnsvekst vil også gi mer romslig hverdagsøkonomi.