Eika Egenkapitalbevis steg 1,37 % i mai, mens Egenkapitalbevisindeksen var opp 2,19 %.  Hittil i år er avkastningen i fondet 10,99 % og 14,55 % for referanseindeksen.

Markedskommentar

Sparebankene har levert gode resultater for første kvartal. Rentenettoen er sterk, og utlånstapene er lave. Det er foreløpig få tegn til økt mislighold.

Resultatbidrag

Sparebank 1 SMN, Sparebanken Vest og DnB var de største positive bidragsyterne til avkastningen i mai, mens Sparebank 1 Helgeland, Jyske Bank og Sparebank 1 Ringerike Hadeland var de største negative bidragsyterne siste måned. 

Utsikter

Sparebankene synes å være verdsatt nær historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes fortsatt en god lønnsomhet for sparebankene fremover.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.