Eika Alpha

Eika Alpha

Fondet passer for deg som ønsker å spare langsiktig i aksjer på nordiske børser eller tilsvarende. Fondet vil kunne svinge mye i verdi, noe som innebærer en høyere risiko for sparingen din. Samtidig kan dette også gi muligheter for avkastning på lang sikt. Forvaltningshonoraret er resultatbasert.