Eika Alpha hadde i april måned en absolutt avkastning på 4,26 %. Resultatet er 1,01 % bedre enn referanseindeksen – OSEBX – som på sin side endte opp 3,24 %. Eika Alpha er med det opp hele 11,67 % hittil i år, hvilket er 6,73 % bedre enn OSBEX.

Makro

April har vært preget av mindre tro på snarlige rentekutt. Dette har primært vært drevet av USA der økonomien fremdeles er svært sterk, og inflasjonen ikke har kommet ned slik FED har håpet. Den amerikanske 10-års renten har steget fra 4,3 % til nesten 4,7 % i løpet av måneden.

Råvarer har generelt hatt en sterk utvikling i april. Dette gjelder spesielt metaller. Olje hadde en volatil måned styrt av den spente situasjonen i Midtøsten. Irans gjengjeldelse på Israel og usikkerheten dette medførte, viste seg imidlertid å være en topp i oljeprisen. Oljeprisen endte ned ca. 4 USD per fat, mens gassprisen i Europa er opp ca. 9 % for måneden.

Kronen har svekket seg ytterligere gjennom april. Mot de viktigste valutaene som USD og EUR har svekkelsen vært 2-3 %. Dette er positivt for mange av selskapene på Oslo Børs som eksporterer, men gir ytterligere press på inflasjonen.

Norge Porteføljen

Nordic Semiconductor ble den sterkeste bidragsyteren i det norske fondet i april måned. De leverte tall for første kvartal som var på linje med forventningene i markedet, og kunne meddele at problematikken med høye varelagre i verdikjeden er over. Selskapet står nå foran en ny sykel og løfter inntjeningsforventningene fremover. Aksjen steg 39 % i april måned. 

Norsk Hydro steg 16 % i april etter et kraftig løft i aluminiumsprisen. Selskapet sikrer priser 6-12 måneder frem i tid hvilket bidrar til høyere inntjeningsforventninger i andre halvår, samt 2025. Aluminiumsprisene steg på bakgrunn av sanksjoner mot russisk aluminium i Europa.

Kongsberg Gruppen la også frem sterke tall fra årets første kvartal. De øker topplinjekapasiteten med den nye fabrikken på Kongsberg, samt økte marginer gjennom effektivisering av leveranser. I tillegg skal de venter de på klarsignal for å bygge ut kapasitet i USA. Kongsberg Gruppen er nå et helintegrert teknologiselskap med strukturelle makrotrender i ryggen – og endte opp 4,87 % i april.

Norwegian Air Shuttle ASA hadde en sterk start på året, men korrigerte litt i april etter rapportering av tall for årets første kvartal. Den største kostnaden for selskapet er «jet fuel», som stiger med oljeprisen. Oljeprisen var volatil i april og skapte frykt blant investorer. Positive data fra rapporten er at kjøpekraften fortsatt er sterk blant konsumentene og Boeings leveringsproblematikk fører til stabilt høye billettpriser. De største aksjonærene tok litt profitt gjennom måneden og aksjen endte ned 10,76 %.

Vinnere

  • Nordic Semiconductor          +43,82 %
  • Norsk Hydro ASA                 +15,86 %
  • Golden Ocean Group Ltd.     +14,78 % 

Tapere

  • Autostore Holding AS            -19,78 %
  • Tomra Systems          -17,70 %
  • Norwegian Air Shuttle AS      -10,76 % 

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.