Hva er pensjonskonto?  

Egen pensjonskonto forkortes ofte til EPK og er en konto som samler pensjonssparing fra tidligere arbeidsforhold (dette kalles for pensjonskapitalbevis) og pensjonssparing fra dagens arbeidsgiver. Målet med dette er å gjøre pensjonssparing enklere og mer oversiktlig slik at du kan ta et større eierskap til egen pensjonssparing. 

Vi hjelper deg med pensjonen din, slik at du kan forme din fremtid slik du ønsker den 

Visste du at*...

 • 50% sparer ikke til pensjon
 • 50% tenker at pensjonen ordner seg når de når pensjonsalder
 • 60% synes at pensjon er vanskelig å forstå
 • 59% av de mellom 20 og 34 år foretrekker personlig rådgivning med mennesker

«Vi ønsker å bidra til at du ikke bare skal bli pensjonist, men faktisk skal leve som pensjonist,» sier Karl Otto Gulseth, Salg og markedsdirektør i Eika Kapitalforvaltning. «Vi hjelper deg slik at du kan forme din fremtid slik du ønsker den,» forklarer Gulseth.  

Fordeler ved pensjonskonto

Ved å ha pensjonskonto hos Eika Kapitalforvaltning vil du: 

 • Lettere lykkes med din langsiktige spareplan ved å samle pensjons- og fondssparing på ett og samme sted. 
 • Ha muligheten til å velge bærekraftige investeringer for din pensjonssparing
 • Enkelt få oversikt over pensjonssparingen din i Smartspar.

Slik oppretter du egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto opprettes automatisk for deg hos den pensjonsleverandøren som arbeidsgiveren din har pensjonssparingen hos i dag. En av fordelene med egen pensjonskonto er at du fritt kan velge den beste pensjonskontoen for deg. 
 
For å kunne bistå deg på best mulig måte, tilbyr vi deg som er kunde av Eika Kapitalforvaltning rådgivning fra en av våre dyktige autoriserte finansielle pensjonsrådgivere når du oppretter EPK hos oss. Trykk på "Kontakt meg" knappen nederst på siden og fyll inn din kontaktinformasjon, så kontakter vi deg for en pensjonssamtale. Vi hjelper deg med å ta de rette valgene, slik at du kan leve et godt liv, også når du blir eldre. 

Visste du at*

 • EPK ble innført 1. februar 2021
 • EPK gjelder for rundt 1.5 millioner nordmenn
 • EPK omfatter arbeidstakere i privat næringsliv med innskuddspensjon/ ikke offentlig ansatte og pensjonister
 • Små grep i dag kan gi betydelige utslag for pensjonstilværelsen din
   

Har du ennå ikke har bestemt deg for hvor du ønsker å ha pensjonskontoen din, vil vi anbefale deg å ikke la deg stresse av all informasjonen som kommer din vei. Bruk den tiden du trenger for å kunne ta et gjennomtenkt valg. 

Ønsker du å benytte anledningen til å bli kunde hos en av bankene i Eika Alliansen, anbefaler vi deg å ta kontakt med den banken som er nærmest deg. Sjekk ut bankoversikten i Eika Alliansen. Og visste du forresten at du kan sjekke pensjonen din på norskpensjon.no og justere risikoprofilen på pensjonssparingen din?

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

* Kilder: 

 • Analyse fra Peak Consulting
 • https://www.nettavisen.no/okonomi
 • https://www.tv2.no