Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte

Innkalling til valgmøte

Andelseiere i fond forvaltet av Eika Kapitalforvaltning AS innkalles med dette til valgmøte. 

Møtetidspunkt: 7. mai 2024, kl. 16.00.
Sted: Eika Kapitalforvaltning AS i Parkveien 61, Oslo.

Til behandling foreligger:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg at et styremedlem
  3. Eventuelt 

Frist 28. april 2024
Andelseiere som ønsker å delta på møtet, må gi skriftlig beskjed til Eika Kapitalforvaltning AS innen 28. april 2024. 
Spørsmål som ønskes tatt opp på møtet, må være skriftlig innsendt til Eika Kapitalforvaltning AS innen 28. april 2024.

Påmelding bes sendt skriftlig pr. brev eller e-post til 
Eika Kapitalforvaltning AS
P.b. 2349 Solli
0201 Oslo
E-post: fond@eika.no