Møtetidspunkt: 31. mai 2022, kl 16.00
Sted: Lokalene i Eika Kapitalforvaltning AS i Parkveien 61, Oslo.

Til behandling foreligger:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av et styremedlem
  3. Eventuelt


Andelseiere som vil delta på møtet må senest innen 24. mai ha meldt dette skriftlig til Eika Kapitalforvaltning AS. Spørsmål som ønskes tatt opp på møtet må være innsendt skriftlig til Eika Kapitalforvaltning AS innen 26. mai 2022.


Oslo, 26. april 2022

Styret i Eika Kapitalforvaltning AS
Steinar Simonsen, Styreformann


Påmelding bes sendt skriftlig pr. brev, telefaks eller e-post til Eika Kapitalforvaltning AS, p.b. 2349 Solli, 0201 Oslo.
E-post: fond@eika.no