Folketrygden og arbeidsgivers pensjon gir de fleste et godt sikkerhetsnett når de går av med pensjon. Men å bli pensjonist i dag er noe helt annet enn for få tiår siden. Kanskje drømmer du om å reise eller oppleve nye ting, du ønsker å hjelpe barn og barnebarn, eller du vil ha muligheten til å kunne unne deg litt ekstra. Da er det egen pensjonssparing i fond som er løsningen.

Smartspar er appen som gir deg full oversikt over all din sparing.

Vi har samlet din opptjente pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, og med en pensjonskalkulator får du oversikt over hva du selv må sette til side hver måned for å leve den pensjonisttilværelsen du ønsker. 

Jo tidligere du starter å spare til egen pensjon, jo mindre trenger du spare hver måned for å se effekten som pensjonist. 

Pensjonssparing er langsiktig sparing, og da anbefales aksjefond med høy risiko – og dermed også gode muligheter til at pengene kan vokse.

 

Med Smartspar er det enkelt å starte, og inspirerende å følge utviklingen på din egen pensjonssparing.

Du kan se hvordan «fondet ditt» vokser over tid, og du kan enkelt gjøre endringer dersom du ønsker det. Men husk at sparing til pensjonen har et langsiktig perspektiv, og at det er fast sparing jevnt og trutt som gir effekter på sikt. Aksjemarkedet går opp og ned, men det smarteste er så godt som alltid å sitte rolig i båten

Smartspar hjelper deg å ta gode valg for din pensjon!

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.