Q Business Black - reklamasjon

Har du blitt belastet dobbelt, ikke mottatt vare eller er utsatt for svindel på ditt Q Business Black? Da kan du opprette en reklamasjonssak og kreve å få beløpet tilbakebetalt.

Dersom du har handlet med ditt Q Business Black og selger ikke ivaretar sine forpliktelser, kan du reklamere på belastningen for å få erstatning. Det samme gjelder dersom du oppdager ukjente eller dobbelt belastede transaksjoner på kortet.

Ved unormal aktivitet på kortet er det kortholder selv som må fylle ut reklamasjonsskjema, ikke firmaet kortet står registrert på.  Du som kortholder kan ha reklamasjonsrett i følgende tilfeller: 

1. Svindel

Hvis du blir utsatt for svindel og et beløp du ikke vedkjenner deg er trukket fra ditt Q Business Black kan du få dekket tapet av kortutsteder.

Skjemaene «Egenerklæring svindel» og «Transaksjoner svindel» skal benyttes. Kopi av politianmeldelse må sendes med.

2. Feil eller mangler på en vare eller tjeneste du har kjøpt hvor det oppstår en tvist med selger

Dette kan være at varen/tjenesten er forsinket, at den ikke blir levert eller at den har mangler. Klagen må være skriftlig og all nødvendig dokumentasjon må foreligge.

  • Handelen er gjennomført med Q Business Black
  • Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt
  • Du må ha forsøkt å løse saken med selger først
  • Hvis du har forhåndsbetalt for en vare, reise eller tjeneste til et firma som går konkurs, kan du også kreve pengene refundert.

Skjemaet «Egenerklæring dispute» skal benyttes. 

3. Gjentagende transaksjoner/abonnement

Når du er uenig i gjentagende transaksjoner fordi dette ikke var tydelig og de generelle salgsvilkårene var adskilte. Skjemaet «Egenerklæring dispute» skal benyttes.


Skjemaer

Egenerklæring dispute
Egenerklæring svindel
Transaksjoner svindel

Ferdigutfylte skjemaer oversendes per post eller elektronisk på e-post til: 

Eika Kundesenter AS
Postboks 1228
2806 Gjøvik

E-post: reklamasjon@eika.no