Lær mer om våre kredittkort

Vi ønsker at du skal forstå hva et kredittkort er, kortets viktigste egenskaper, samt sette fokus på dine rettigheter og plikter. Du må kunne vurdere selv om Eika Kredittkort Direkte eller Eika Ansatt Direkte passer til dine behov og til din økonomi. Her finner du en kortfattet og forenklet forklaring, komplett oversikt over alle betingelser finner du i avtalevilkårene.

Forklaring av ord og uttrykk som du bør skjønne for å inngå en avtale om kredittkort.

Priser, vilkår og informasjon om ny finansavtalelov