Vi ønsker ikke å tenke på det, men ingen av oss går gjennom livet uten å komme i en eller annen form for konflikt.

Fakta, detaljer og oppfatninger røres fort sammen når uenigheten regjerer og sterke følelser er i sving. Og i noen tilfeller kan det gå så langt at du kan få behov for juridisk hjelp, og i verste fall en tur innom rettsapparatet. Det kan fort bli en dyr affære.

 

Rettshjelp i tre forsikringer
Normalt sett kan du få rettshjelp på flere måter. Boligforsikringen din gjelder dersom det oppstår en tvister i forbindelse med at du er eier av fast eiendom, mens dersom det oppstår konflikt på en reise, må du ta reiseforsikringen til hjelp.

Innboforsikringen din gjelder dersom du havner i en tvist som privatperson.

 

Oppussingen gikk skeis
Tenk deg at du står midt i en oppussing. Huset står på hodet, gulvet er revet, og snekkeren har forduftet. I et slikt tilfelle er det innboforsikringen du kan ty til.

- Rettshjelp er kort fortalt en forsikring som dekker utgifter til advokat dersom du blir part i en tvist. En uenighet med håndverker der du for eksempel opplever at han sender faktura og ber om oppgjør før du mener at arbeidet han har utført er av den standarden dere ble enige om, kan være en slik problemstilling, forklarer Heidi Haakensveen i Eika Forsikring.

Slik rettshjelp sikrer at folk med ordinær økonomi skal ha muligheten til å stå i en rettsak. Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til 100.000 kroner.

- Men husk at en tvist likevel kan være svært krevende både på et økonomisk og personlig plan, så tenk deg godt om, sier Haakensveen.