Vi jobber mot:
  • Å redusere karbonavtrykk ved å gi kundeinsentiver for å øke andel grønne billån og eventuelt andre miljøvennlige finansieringsprodukter, fremme god miljøledelse i dialog med samarbeidspartnere og å redusere ESG-risiko ved å stille krav til våre BM-kunder.
  • Å være bevisste på å ikke stimulere til økt og lite gjennomtenkt forbruk i  markedsføring og salg av usikrede lån og kreditter. Lånekunder i refinansierings- og oppussingssegmentet skal prioriteres.