Styret i Eika Gruppen

Hans Kristian Glesne

Styrets leder, leder av godtgjørelsesutvalget
Hans Kristian Glesne (1973) er administrerende banksjef i Skue Sparebank. Han tiltrådte stillingen i 2009. Glesne har tidligere vært banksjef for personkundemarkedet i Sparebanken Øst, og leder av internettbanken DinBank.no. Glesne har, og har hatt, en rekke styreverv blant annet innen finans, eiendomsmegling, næringspolitiske organisasjoner, helsesektoren og kraftbransjen.

Glesne har en Bachelor innen bank og finans fra Handelshøgskolen BI, og har i tillegg gjennomført ulike ledelses-studier på London Business School og Insead.

Glesne ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2019. 
Skue Sparebank hadde per 17. mars 2022 1.249.395 aksjer i Eika Gruppen AS.

Trine K. Stangeland

Styrets nestleder
Trine K. Stangeland (1973) er administrerende direktør i Sandnes Sparebank. Hun tiltrådte stillingen i mars 2017. Stangeland kom fra stillingen som administrerende direktør i Lyse Dialog AS med ansvar for all kundedialog på tvers av produkter, tjenester og kanaler i Lyse konsernet, samt eksterne Altibox-partnere. I tillegg til ulike lederroller i Lyse-konsernet siden 2005, har hun flere års ledererfaring innen økonomi og finans fra industrien.

Stangeland har en bachelor i økonomi og et masterprogram i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Hun var styremedlem i Sandnes Sparebank fra mars 2015 til november 2016 og ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2017. 
Sandnes Sparebank hadde per 17. mars 2022 2.164.577 aksjer i Eika Gruppen AS.

 

Bjarte Bøe

Styremedlem

Bjarte Bøe har mer enn 30 års erfaring fra ulike lederstillinger i Nordea (Kreditkassen) og SEB - både i Oslo, London og Stockholm. Hans ansvarsområder har i hovedsak vært innen shipping og verdipapirer inkl. corporate finance og venture capital. Fra 2019 er han profesjonelt styremedlem i flere børsnoterte selskaper.

Bjarte Bøe er utdannet siviløkonom / MBA fra NHH, Bergen.

Bøe ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2023.

Erica Johanne Blakstad

Styremedlem, leder av risiko- og revisjonsutvalget
Erica Johanne Blakstad (1957) er fagdirektør Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Fra 2012 frem 2020 administrerende direktør i GIEK Kredittforsikring AS og Coface GK Forsikring AS. Blakstad har tidligere erfaring fra If Skadeforsikring, Gjensidige Forsikring og DNB Skadeforsikring i forskjellige roller med ansvar for produkt, pris og salg. Hun har fra 2013 til 2020 vært styremedlem i Eika Forsikring AS.

Erica J Blakstad er utdannet jurist fra Universitet i Oslo.

Blakstad ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2020.

Siri Berggreen

Styremedlem og medlem av risiko- og revisjonsutvalget

Siri Berggreen (1968) er administrerende direktør i Romerike Sparebank. Hun tiltrådte stillingen i 2013. Berggreen kom fra tilsvarende stilling i Tysnes Sparebank, og har i tillegg ledererfaring innen økonomi og IT. Berggreen er i dag styreleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm, samt styremedlem i Sparebankforeningen i Norge og Hovedstyret i Finans Norge.

Berggreen har en bachelor i økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI, og MBA i økonomisk styring og ledelse, samt Solstrandprogrammet fra Norges Handelshøyskolen NHH.

Berggreen har vært styremedlem i Eika Gruppens styre siden 2019. Romerike Sparebank hadde per  17. mars 2022 801.355 aksjer i Eika Gruppen AS.

Jan Flaskerud

Styremedlem –bankansattes representant
Jan Flaskerud (1959) er hovedtillitsvalgt i Skue Sparebank og ansattes representant i bankens styre. Flaskerud har sittet i styret i Finansforbundet i Eika Gruppen siden 2015 og ble valgt som leder fra 2018.

Flaskerud har utdannelse fra bank og forsikring samt flere autorisasjoner, blant annet Autorisert finansiell rådgiver. Han har tidligere jobbet i Nordea, SpareBank 1 RH og Hønefoss Kapital ASA.

Flaskerud ble valgt inn i Eika Gruppens styre i 2018.

Jan L. Andreassen

Styremedlem - Eika Gruppens ansatte representant og medlem av godtgjørelsesutvalget
Jan Ludvig Andreassen (1964) er sjeføkonom i Eika Gruppen. Han har tidligere jobbet i ulike finansinstitusjoner som DNB, Alfred Berg og Norges Bank (NBIM), og hatt ulike stillinger i Eika Gruppen.

Andreassen var styremedlem i Eika Gruppens styre 2011-2013, ble valgt inn på nytt i 2016, 2018 og 2020. Andreassen er en flittig skribent, og er en av Norges mest leste bloggere innen makroøkonomi. Han har utgitt 2 bøker; Vandringer i boligmarkedene og Den store rentebølgen.

Lars Dingstad-Eriksen

Styremedlem og medlem av risiko- og revisjonsutvalget
Lars Dingstad-Eriksen (1977) er banksjef i Trøgstad Sparebank. En stilling han har hatt siden mai 2015. Før dette har han 15 års erfaring som rådgiver og leder innen bedriftsmarkedet i DNB i Drammen, Kongsberg og Oslo.

Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, samt en master i management fra Handelshøyskolen BI.

Dingstad-Eriksen har vært styremedlem i Eika VBB AS siden 2019 og ble valgt inn som styremedlem i Eika Gruppen AS i 2020. Trøgstad Sparebank hadde per 17. mars.2022 360.615 aksjer i Eika Gruppen AS.