Konsernledelsen

Ledelsen i Eika Gruppen.

Steinar Simonsen

Konsernsjef
Steinar Simonsen ble konsernsjef i Eika Gruppen i 2024. Før dette var han konserndirektør IT, og før Eika jobbet han i konsulentbransjen. Blant annet som CEO i Capgemini Consulting og partner i Ernst & Young. Simonsen er styreleder i Eika Kapitalforvaltning i og ved Forsvarets høyskole. Steinar er utdannet sivilingeniør fra NTNU.

Lasse Tonsberg

Konserndirektør CFO
Lasse Tønsberg ble konserndirektør CFO i 2024. Lasse har tidligere jobbet 7 år i Eika i ulike lederroller, senest som Økonomisjef. Han har også erfaring fra konsulentbransjen, oppstartselskaper og styreverv i bank. Lasse er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Marius Furulund

Konserndirektør IT
Marius Furulund er konserndirektør IT i Eika Gruppen. Marius kommer fra stillingen som Vice President i Capgemini Invent der han jobbet med strategisk og operasjonell rådgivning. Furulund har en master i informatikk fra UiO og studier i Business Administration fra San Diego State University.

Ola Jerkø

Konserndirektør Kundeopplevelser
Ola Jerkø er konserndirektør med ansvar for kundeopplevelser og fungerende adm. dir i Eika Kredittbank. Jerkø har bakgrunn som ledelseskonsulent fra Capgemini Consulting og er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han er i tillegg styreleder i Aktiv Eiendomsmegling. 

Trude Sæther Hansen

Konserndirektør Mennesker
Trude Sæther Hansen er konserndirektør med ansvar for mennesker i Eika. Tidligere var hun konserndirektør Bank og direktør for Bedriftsmarked. Før Sæther Hansen kom til Eika, var hun på BM-siden i Danske Bank og i Group Treasury, Telenor ASA. Trude er utdannet Siviløkonom fra NHH og CERT ICM fra ACT.

Marianne Groth

Konserndirektør Virksomhetsstyring bank
Marianne Groth er konserndirektør Virksomhetsstyring bank. Før hun kom tilbake til Eika, var hun statssekretær ved Statsministerens kontor og Finansdepartementet. Frem til 2016 var hun direktør for næringspolitikk i Eika. Hun har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo.

Lene Kristiansen

Konserndirektør Risikostyring og compliance
Lene Kristiansen er konserndirektør Risikostyring og Compliance. Kristiansen jobbet flere år med Compliance i både Eika Gruppen og Eika Kapitalforvaltning. Før dette har hun hatt ulike stillinger innenfor kapitalforvaltning- og verdipapirforetak. Lene har en bachelorgrad i Økonomi fra BI i Oslo.