Konsernledelsen

Ledelsen i Eika Gruppen.

Hege Toft Karlsen

Konsernsjef
Hege Toft Karlsen (1969) er konsernsjef. Hun er advokat med juridikum fra Universitetet i Bergen, og har i tillegg en AMP fra Harvard Business School. Toft Karlsen er styremedlem i Entra ASA og Vipps AS. Hun er også leder av Risiko- og revisjonsutvalg i Vipps og medlem av Revisjonsutvalget i Entra.

Sverre V. Kaarbøe

Konserndirektør CFO
Sverre V. Kaarbøe (1972) er konserndirektør CFO. Han startet i stillingen i 2012, etter å ha ledet økonomiavdelingen og Eika Økonomiservice i 5 år. Kaarbøe har 9 års erfaring fra Ernst & Young og er Siviløkonom fra NHH. Han er styreleder i Eika Forsikring og Eika Kredittbank.

Steinar Simonsen

Konserndirektør Teknologi/CIO
Steinar Simonsen (1961) er konserndirektør Teknologi/CIO og har hatt ansvaret for IT og infrastruktur siden 2013. Simonsen har 20 års erfaring fra konsulentbransjen, blant annet fra Capgemini Consulting og Ernst & Young. Simonsen er sivilingeniør fra NTNU og styreleder i Eika Kapitalforvaltning.

Ola Jerkø

Konserndirektør Kundeopplevelser
Ola Jerkø (1978) er konserndirektør med ansvar for kundeopplevelser og tiltrådte stillingen i 2012 etter å ha vært direktør for strategi i Eika Gruppen. Jerkø har bakgrunn som ledelseskonsulent fra Capgemini Consulting og er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Trude Sæther Hansen

Konserndirektør Mennesker
Trude Sæther Hansen (1974) er ansatt som konserndirektør Mennesker, etter å ha vært konserndirektør Bank og direktør for Bedriftsmarked. Før hun kom til Eika i 2015, var hun 8 år på BM-siden i Danske Bank og 6 år i Group Treasury, Telenor ASA. Hun er utdannet Siviløkonom fra NHH og CERT ICM fra ACT.

Marianne Groth

Konserndirektør Virksomhetsstyring bank
Marianne Groth (1981) er konserndirektør Virksomhetsstyring bank. Før hun kom tilbake til Eika i 2020, var hunstatssekretær ved Statsministerens kontor og Finansdepartementet. Frem til 2016 var hun direktør Næringspolitikk i Eika. Hun har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo.

Lene Kristiansen

KonserndirektørRisikostyring og compliance
Lene Kristiansen (1973) er konserndirektør Risikostyring og Compliance og kommer fra stillingen som Compliance Manager i Eika Gruppen AS. Før det jobbet Kristiansen i Compliance i Eika Kapitalforvaltning og har hatt ulike stillinger innenfor kapitalforvaltning- og verdipapirforetak. Hun har en bachelorgrad i Økonomi fra BI i Oslo.