Både tilbudet til kunden, risikostyringen i kundeforholdet og bankens bidrag til lokalsamfunnet er viktige deler av alliansens arbeid med bærekraft.  Eika Gruppen bidrar i stor grad indirekte; gjennom systemer, verktøy og kompetanse til bankene og deres ansatte.

Eika Gruppen skal gjennom sine leveranser understøtte lokalbankenes arbeid med bærekraft, både rettet mot kunden og i bankens egen drift.