Vi ønsker likevel å være et eksempel til etterfølgelse, og har gjort flere tiltak for å begrense eget utslipp, herunder Miljøfyrtårnsertifisering av alle våre fire lokasjoner.Miljøfyrtårn stiller krav til bland annet HMS, innkjøp, energibruk og avfallssortering.

Vi skal være en mangfoldig arbeidsplass med full likestilling, og har mål om minst 40% kvinnelige ledere. Som et ledd for å oppnå dette, har Eika Gruppen signert Kvinner i Finans Charter

Årlig utarbeides det en Klima- og miljørapport for for Eika Gruppen (pdf).