Alliansens lokalbanker har alltid bidratt til både velstand og økonomisk trygghet for privatpersoner og lokalt næringsliv. De har gjennom historien alltid vært tilstede for sine kunder, også når økonomiske stormer har herjet. En partner i medgang, et sikkerhetsnett i tunge tider. Alltid ved kundens side.

I dag står vi alle ovenfor en ny og usikker situasjon som påvirker hele Norge. Vi forstår at dette berører både deg som privatperson og de aller fleste bedrifter - store og små. Eika-bankene er alltid opptatt av å forstå sine kunder best mulig. 
 

Med sin lokalkunnskap og nærhet til kundene vil bankene anstrenge seg for å finne løsningene som er tilpasset ditt behov – spesielt nå som situasjonen er som den er 


Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere din økonomi i denne situasjonen, enten du er arbeidstaker, arbeidsgiver eller av noen annen grunn, ber vi deg om å kontakte lokalbanken. Du kan enten ringe eller sende epost til din rådgiver i banken. 

Vi vil selvsagt også sørge for at alle våre betalingstjenester og digitale løsninger er tilgjengelige slik at du som kunde i banken får håndtert dine daglige gjøremål på en trygg og effektiv måte.