De som er oppmerksomme har sikkert merket seg setningen i signaturen til Eika Forsikring, når de har vært i dialog med selskapet. Hva innebærer egentlig denne setningen?

- Det mest bærekraftige for både samfunnet, kunden og forsikringsselskapet er å forhindre at skaden oppstår. Oppståtte skader er miljøbelastende ettersom det medgår ressurser til å reparere eller erstatte skadene. Dette betyr at skadeforebyggende arbeid bidrar til å redusere klimautslipp, sier Leder for Innkjøp, Bærekraft og Storskade, Anders Trosvik, og fortsetter;

- Samtidig vet vi at skader skjer. Derfor jobbes det aktivt med Skadeoppgjørs rolle innenfor bærekraftig omstilling. Noen av våre fokusområder er gjenbruk av likeverdige deler i motorskadeoppgjør og bruk av klimasmarte løsninger hos kunder i bygningsskadeoppgjør.

Trosvik er tydelig på at dette er en start på arbeidet med å bidra til reduksjon av klimagassutslipp, bedre materialforvaltning og bevissthet rundt god miljøledelse, og at bransjen har en lang vei å gå og mye å lære på området.

Å jobbe med bærekraft er en læringsprosess

Den siste tiden har teamet til Trosvik løftet bærekraftig strategi og tankegang betraktelig i samtale med leverandørkjeden til Eika Forsikring.

- Dette har vi egentlig drevet med hele tiden, men vi har satt arbeidet mer i system og løftet fokuset på god miljøledelse og kvalitet på datadeling overfor leverandørene de siste tre årene, forteller Trosvik.

Med tilgang til mer data og innsikt, vil arbeidet med bærekraftig omstilling og kostnadseffektivisering bli mer målrettet. Og arbeidet som blir lagt ned vil også bli mer synlig. 

Lederen for Innkjøp, Storskade og Bærekraft viser til at dette ikke bare er en omstillingsprosess, men en læringsprosess.

Han fremhever at det har vært viktig for både Eika Forsikring og leverandørene å ha en åpen dialog, der det sies høyt at «dette er utfordringer som vi jobber med». Og der det er mulighet til å vurdere tiltak og endringer underveis i prosessen. En nøkkelfaktor i denne samhandlingen er tett samarbeid, veiledning og oppfølging.

- Vi setter oss kortsiktige mål, men har helheten i bakhodet, sier Anders.

Gjenbruk i motorskadeoppgjør

Eika Forsikring har blant annet et mål om 10 prosent resirkulerte deler innen motorskadeoppgjør i 2022.

- Tilgangen til bedre innsikt og data ble nylig tilgjengeliggjort gjennom skadetakseringssystemet DBS, der brukte likeverdige deler kan bestilles av leverandørene som står for skadeoppretting, forteller Trosvik.

- Hva sier kundene når dere vil benytte brukte deler i nye biler i skadeoppgjør?

- Du stiller et treffende spørsmål på en av utfordringene vi møter på i denne omstillingsprosessen, forteller Anders, og fortsetter; Det er viktig å fremheve at selv om bildelene tidligere har vært brukt, betyr ikke det forringet kvalitet. Fordelen er at kundene kan kjøre ut fra verkstedet og vite at de har bidratt til å holde materialer og råvarer i sirkulasjon, og etterlatt seg et mindre fotavtrykk på klima og miljø enn om de krever at nye deler skal lages og shippes til Norge.

Økt bevisstgjøring og samarbeid

Trosvik trekker frem at fra Eika sin side handler det om å løfte bærekraftig strategi og -tankegang blant leverandørene, og samtidig bevisstgjøre kunder og forsikre dem om at de kan være trygge på at sikkerhet er førsteprioritet i deres skadeoppgjør.

- Likeverdige brukte bildeler benyttes kun i tilfeller der fagpersoner mener det er ikke går på bekostning av kvalitet og sikkerhet. Dette vurderes i hvert skadeoppgjør, og i dialog med kunden, sier Trosvik.

Han setter dermed lys på at den grønne omstillingen ikke bare er et samarbeid mellom forsikringsselskap og leverandører i skadeoppgjør, men at bekjempelsen mot material- og råvaremangel også krever samarbeid med kundene.

 

- Om vi skal klare å omstille samfunnet til å bli mer bærekraftig, må vi endre noen vaner og tankeganger som muliggjør smartere forbruk og mer sirkulasjon på ressursene vi har tilgang til. En stor del av dette arbeidet omhandler derfor også om bevissthetsarbeid og kunnskapsheving, avslutter han.