- Jeg er svært glad for at Finn Magnus har takket ja til å lede salg- og markedsområdet i Eika Gruppen. Finn Magnus har skapt gode resultater i Aktiv i tett samarbeid med kjedekontorene og lokalbankene, ikke minst gjennom solid vekst de siste årene. Jeg ser frem til å jobbe videre med Finn Magnus i konsernledelsen og er overbevist om at han i sin nye stilling vil styrke Eika, sier konsernsjef i Eika Gruppen, Hege Toft Karlsen i en kommentar.

- Jeg har fått muligheten til å være med på en fantastisk spennende reise i Aktiv, og det har vært utrolig moro å få jobbe sammen med så mange flinke folk, både ute på kontorene, og i kjedeledelsen. Vi har de siste årene skapt gode resultater sammen, ikke minst gjennom en solid vekst de siste årene, sier Finn Magnus Rogne-Hansen

Arbeidet med å finne en ny adm.dir. for Aktiv er igangsatt. Finn Magnus vil stå i stillingen inntil en erstatter er på plass, og deretter tre inn i rollen som styreleder for Aktiv Eiendomsmegling AS.

- Jeg har stor lidenskap for Aktiv, og det er derfor med blandede følelser jeg nå går over i en ny rolle. Samtidig ser jeg frem til å bli enda bedre kjent med en annen del av Eika konsernet, og ikke minst jobbe enda tettere med lokalbankene i Eika. Heldigvis får jeg anledning til å være tett på Aktiv også fremover gjennom styrelederrollen, så bolig og eiendomsmegling vil fortsatt være en stor del av min hverdag, avslutter Rogne-Hansen.

 

Kontaktperson:

Konserndirektør Salg og Marked i Eika, Finn Magnus Rogne-Hansen. Mobil: 915 64 654, E-post: fmh@eika.no