Nærhet til lokalsamfunnet og inngående kunnskap om lokale markeder er bankenes viktigste konkurransefortrinn. Lokalbankene er en viktig økonomisk rådgiver og kredittgiver til norsk næringsliv.  En forskningsrapport fra Menon Business Analytics viser at lokalbanker som kjenner sitt lokale næringsliv, kan utnytte informasjonen i kredittvurderingsprosesser og er følgelig svært viktig for kundene i distriktene. Bankene bidrar til å opprettholde og utvikle lokalt næringsliv, samt sikre arbeidsplasser. Hver femte bedrift i Norge, med 1-10 ansatte, er finansiert av en lokal sparebank.

Kundene setter pris på en lokal sparringspartner som hjelper bedriften med å virkeliggjøre planer, mål og muligheter for fremtiden.

 

Lokalbankene har de mest fornøyde bedriftskundene i bank-Norge i følge EPSI undersøkelsen. 

 Takket være nære og tette relasjonene til kundene har lokalbanken et viktig informasjonsfortrinn som kommer kundene til gode i form av beslutninger og vurdering med høy grad av involvering. Lokalbanken står ved kundens side og rådgiverne i banken er oppriktig engasjert i bedriftene for å sikre de beste finansielle løsningene for kunden.

 

Bedrifter i kommuner med lokale sparebanker får lettere lån, og større lån, enn bedrifter i kommuner uten lokale sparebanker. Lokalbankene har følgelig stor betydning for utvikling av norsk næringsliv, samt sikre arbeidsplasser – spesielt i distriktene.