I Norge har vi rundt 2,8 millioner registrerte personbiler og de fleste vasker bilen sin jevnlig. Det blir ganske mange bilvask i året totalt.

For å forhindre forurensning av miljøet stiller myndighetene strenge krav til alle som tilbyr bilvask, både når det gjelder vaskemidler og utslipp. I tillegg har vi som forbrukere et ansvar overfor de som hjelper oss å holde bilen vår ren – at de også har en arbeidsplass der de blir tatt vare på, sier Iman Winkelman, tidligere Leder Virke Servicehandel. 

Hvorfor velge bærekraftig bilvask?

Vasker du bilen din hjemme eller hos et useriøst firma risikerer du å bidra til å forurense naturen, ved at olje, tungmetaller og andre miljøgifter kommer på avveie. I verste fall, kan dette ha alvorlige konsekvenser for dyr, fisker og planter i naturen.

Deler av markedet innen bilvask består av useriøse aktører som bryter myndighetenes krav for å forhindre forurensning, i tillegg har en del av dette markedet alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven. Dette innebærer blant annet dårlige arbeidsforhold på arbeidsplassen, utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og skatte- og avgiftssvindel.

Vask bilen din hos en bensinstasjon eller et bilpleiefirma med en godkjent vaskehall så bidrar du ikke bare til bedre miljø og arbeidsforhold, du hjelper også seriøse aktører til å overleve i markedet over tid, sier Winkelman. 

Gjør et bevisst valg du også neste gang du skal vaske bilen din. Si nei til useriøse aktører!

Les mer om bærekraftig bilvask på brabilvask.no.