Dette gjelder for kredittkortene Eika Gold og Eika Business.

 

 

Pris fra 20.03.19

Tidligere pris 

Årspris Eika Gold og Eika Business

kr 0

kr 0

Varekjøp kr 0 kr 0

eFaktura

kr 0 kr 0

Kontantuttak i minibank, utland i valuta
Eika Gold 

kr 0

kr 25 + 1 %*

Kontantuttak i minibank, utland i NOK 
Eika Gold

kr 39 + 1 %*

kr 25 + 1 %*

Kontaktuttak i minibank, utland i valuta
Eika Business

kr 0

kr 45 + 1 %*

Kontantuttak i minibank, utland i NOK
Eika Business

kr 39 + 1 %*

kr 45 + 1 %*

Kontantuttak i minibank, innland
Eika Gold

kr 39 + 1 %*

kr 25 + 1 %*

Kontantuttak i minibank, innland
Eika Business


kr 39 + 1 %*

kr 45 + 1 %*

Kontantuttak i bank, inn- og utland

kr 75 + 1 %*

kr 75 + 1 %*

Valutapåslag ved bruk i utlandet

1,95 %  1,75 %

Gebyr ved papirfaktura

kr 40  kr 35

Kopi av faktura

kr 20  kr 20

Erstatningskort

kr 95  kr 95

Overtrekksgebyr

kr 125  kr 125
Overføring fra kredittkort til konto

kr 50 + rente fra dag 1

kr 50 + rente fra dag 1

Purregebyr

Iht. statens satser 

 Iht. statens satser

* 1 % av uttaksbeløpet

 

Den nominelle renten holdes uendret

Eika Gold og Eika Business: Nominell rente 21,96 % p.a. Priseksempel ved utsatt betaling, forutsatt bruk av eFaktura: Effektiv rente 25,11 %, v/15.000,- o/12 mnd. Kostnad 1.563,68 kr. Totalt 16.563,68 kr

Varsel om prisendringer på samtlige kredittkort