Dette trenger vi for å gjennomføre et direkteoppgjør

 • Forsikringsnummer for kunde eller navn og adresse til kunde
 • Journal
 • Faktura/kvittering. Må spesifiseres til hver enkelt behandling/produkt
 • Kravet skal sendes oss senest 14 dager etter endt behandling
 • Ved avliving: dødsattest

Praktisk gjennomføring 

 • Kravet sendes til direkteoppgjor@eika.no
 • I emnefeltet skal det stå 'DIREKTEOPPGJØR + FORSIKRINGSNUMMER'
 • Klinikken vil motta informasjon elektronisk fra Eika Forsikring hvor egenandel + det som eventuelt ikke skal dekkes vil være synliggjort. Vi sender også oppgjørsbrev til kunden
 • Dersom noe mangler, eller vi trenger mer informasjon, vil vi etterspørre klinikken dette

Generelt 

 • Direkteoppgjøret skal kun omhandle ett skadetilfelle og ett dyr per oppgjør
 • Vi gjennomfører ikke direkteoppgjør mens kunden venter på klinikken, men med normert behandlingstid for selskapet
 • Husk at personnummer er sensitiv informasjon, og skal ikke sendes per e-post
 • Det er klinikkens ansvar å innkreve egenandel og det som eventuelt ikke dekkes mot kunde